DO GÓRY
#reklama

ZUS radzi: potrzebujesz opiekunki do dziecka? zatrudnij nianię


     
    Udostępnij

Jeśli masz małe dziecko i potrzebujesz opiekunki, możesz ją zatrudnić bez zakładania własnej firmy. Wystarczy skorzystać z możliwości, jaką daje podpisanie z nianią umowy aktywizacyjnej. W tym przypadku zatrudniającym może być osoba fizyczna, a więc rodzic. Umowy aktywizacyjne znane są na rynku od 2011 roku. Dzięki nim zatrudniający, czyli rodzic nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za nianie, gdyż te są finansowane z budżetu państwa. To jest przyczyna popularności tego sposobu zatrudniania niani. Nie zawsze i nie z każdym jednak taką umowę można podpisać.

W województwie dolnośląskim legalnie zatrudnione są obecnie 574 nianie. Zwykle nianiami są kobiety, tylko niewiele ponad 3 proc. spośród zatrudnionych niań stanowią mężczyźni. Zatrudnienie niani na podstawie umowy uaktywniającej, czyli – najprościej mówiąc - umowy zlecenia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi, nie jest trudne i z pewnością jest korzystne finansowo zarówno dla rodziców, jak i opiekunki. – Umowę z nianią, od której składki będą płacone z budżetu państwa rodzic może podpisać wtedy, gdy dziecko, którym niania będzie się opiekować, ma od 20 tygodni do 3 lat (ewentualnie do 4 lat, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki przedszkolnej) – mówi Iwona E. Kowalska, rzecznik regionalny ZUS Województwa Dolnośląskiego.
Do umowy tej stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, dlatego musi ona określać takie elementy jak: strony umowy; cel i przedmiot umowy; czas i miejsce sprawowania opieki; liczbę dzieci powierzonych opiece; obowiązki niani; wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty; czas, na jaki umowa została zawarta; warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy. Nianią nie może być osoba niepełnoletnia ani żaden z rodziców. Jednak członkowie rodziny wcale nie są wykluczeni z takiej formy zatrudnienia, bo umowę taką można zawrzeć np. z babcią, dziadkiem czy inną spokrewnioną osobą. Żeby wszystko odbywało się w świetle prawa, rodzic musi zgłosić taki fakt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Gdy zgłasza siebie, jako płatnika składek pobiera w tym przypadku formularz ZUS ZFA. Zgłaszając nianię, jako osobę ubezpieczoną, niezbędny jest formularz ZUS ZUA - jeżeli dana osoba będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osobę, z którą zawarto umowę należy zgłosić do ubezpieczenia w ciągu 7 dni.
Trzeba pamiętać, że budżet państwa sfinansuje tylko składki obliczone od wynagrodzenia niani nieprzekraczającego kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeśli niania zarabia więcej, nadwyżkę rozlicza i opłaca rodzic.
Na podstawie takiej umowy nianie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Oficjalnym płatnikiem składek jest jeden z rodziców dziecka, ale w praktyce składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe niań finansuje budżet państwa. Ewentualną składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe finansuje zatrudniona opiekunka. Rodzic potrąca tę składkę z pensji i odprowadza do ZUS. Oczywiście niania obowiązkowo podlega także ubezpieczeniu zdrowotnemu, a składkę tę finansuje budżet państwa.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca za nianię składki finansowane przez budżet państwa w następujących przypadkach:, gdy rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia), prowadzą pozarolniczą działalność, prowadzą działalność rolniczą (z wyjątkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, jako domownik).
– Rodzic, który podpisał umowę uaktywniającą z nianią, musi do 15. dnia następnego miesiąca dostarczyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe. Trzeba pamiętać, że budżet państwa sfinansuje tylko składki obliczone od wynagrodzenia niani nieprzekraczającego kwoty minimalnego wynagrodzenia – podkreśla rzeczniczka ZUS.
Nie ma potrzeby comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych za nianię. Wystarczy złożyć komplet dokumentów za pełny poprzedni miesiąc. Uwaga: jeśli w przyszłości miesięczne wynagrodzenie niani zmieni się, rodzic zobowiązany jest do ponownego złożenia rozliczenia.
wsp. ZUS
#reklama
Jaka jest największa atrakcja turystyczna powiatu kamiennogórskiego?
#ankieta

Czytaj również

#reklama
Zmiany w parafii
Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski zatwierdził tegoroczny dekret o zmianach duchowieństwa w parafiach diecezji.
#RÓŻNE
1
Wójt postawił na swoim
Wszystkie OSP z gminy Czarny Bór podpisały umowy na dotacje.
#AKTUALNOŚCI
0
Muzyka na rynku
Partnerska, polsko-czeska impreza, zawita na kamiennogórskim pl. Wolności.
#KULTURA
0
Bez prądu (19 czerwca)
Zobacz, gdzie w nadchodzących dniach nie będzie prądu.
#RÓŻNE
0

Komentarze

Brak komentarzy.

Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Dodaj komentarz

Komentarze są moderowane. Przed publikacją komentarz musi zostać zaakceptowany przez administratora.#reklama
#reklama
#reklama
#reklama