DO GÓRY
#reklama

NIE WYPALAJ! - kampania straży pożarnej


     
    Udostępnij

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze ostrzega przed podpalaniem łąk i nieużytków. To wyjątkowo szkodliwy i groźny proceder. Trzeba też pamiętać, że jest karalny!

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Za ponad 94 proc. odpowiedzialny jest człowiek. Wokół wypalania narosło wiele mitów – nawet tak błędnych, jak przypisywanie im korzyści. Prawda o groźnym i nagannym zachowaniu jest zupełnie inna.

Negatywne skutki:
– ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.
– do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
– podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.
– od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia.
– po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko.
W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.
– występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!
– to także bardzo duże zagrożenie dla lasów
– pożary traw powodują również spustoszenie flory i fauny
Wypalanie jest niedozwolone!
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59
z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo,
a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.). 
Red. foto ilustracyjne (archiwum RTI)

Czytaj również

#reklama
Bocian przyleciał!
Z długiego afrykańskiego urlopu wrócił wyjątkowy skrzydlaty mieszkaniec Kamiennej Góry.
#AKTUALNOŚCI
1
Pędził przez Bukówkę
23-latek jechał aż 101 km/h, przy ograniczeniu dozwolonej prędkości do 50 km/h.
#AKTUALNOŚCI
0
Jeden weekend - dwa spektakle
Najbliższy weekend w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu to aż dwie propozycje. Pierwsza z nich, adresowana do młodzieży, to spektakl pt. zrozumieć GIAURA, który zostanie zaprezentowany w sobotę 7 kwietnia o godzinie 18:00. Natomiast w niedzielę, 8 kwietnia o godzinie 12:30, zapraszamy na WROGA w reżyserii Bartosza Kurowskiego.
#KULTURA
0
Okolice Parkowej zmienią oblicze
Dobra wiadomość dla mieszkańców Kamiennej Góry. Urząd miasta pozyskał unijne fundusze na modernizacje w okolicy ulicy Parkowej.
#RÓŻNE
1

Komentarze

Brak komentarzy.

Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Dodaj komentarz

Komentarze są moderowane. Przed publikacją komentarz musi zostać zaakceptowany przez administratora.#reklama
#reklama
#reklama
#reklama