DO GÓRY
#reklama

Konkurs na 50-lecie (+regulamin)


     
    Udostępnij

Powiatowe Centrum Edukacji Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamiennej Górze zaprasza uczniów szkół podstawowych ( klasy V – VII) oraz ponadpodstawowych (gimnazjum i ponadgimnazjalna) do wzięcia udziału w konkursie.

Uczestnicy mają za za danie wymyślić hasło promujące działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z okazji jubileuszu 50-lecia tej kamiennogórskiej instytucji. Konkursowe prace należy dostarczyć do siedziby PCE do 30 września.


REGULAMIN KONKURSU
Organizator:
PCE – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamiennej Górze, ul. Papieża Jana Pawła II nr 17

Adresaci:
Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół powiatu kamiennogórskiego.
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:
- szkół podstawowych ( klasy V – VII ),
- szkół ponadpodstawowych ( gimnazjum i ponadgimnazjalna ).

Temat konkursu:
,,Hasło promujące działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z okazji Jubileuszu 50 – lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze”.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych propozycji haseł, które staną się wizytówką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze w szczególności poprzez umieszczenie ich w materiałach informacyjny.
Hasło promujące powinno być oryginalne, łatwe do zapamiętywania oraz odzwierciedlać specyfikę działalności placówki.

Zasady przeprowadzenia konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie hasła w nieprzekraczalnych terminie tj. do dnia 29.09.2017 r. Wraz z pracą należy podać następujące dane autora: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, nazwę szkoły i klasę.
a) pocztą tradycyjną
na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Papieża Jana Pawła II nr 17, 58 - 400 Kamienna Góra z dopiskiem „Konkurs na hasło promujące”
b) osobiście do sekretariatu poradni.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedno hasło promujące Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kamiennej Górze.

Pamiętaj, aby hasło było Twojego autorstwa !

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Decyzja Komisji jest ostateczna.

Nagrody:
Wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o werdykcie.

Rozdanie nagród odbędzie się 06.10.2017 r. podczas obchodów 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamiennej Górze, godz. 15.00.

Uczestnik Konkursu z chwilą odebrania nagrody przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do wybranego w drodze konkursu hasła promującego Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kamiennej Górze oraz wyraża zgodę na jego wykorzystanie na wszelkich polach eksploatacji, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia dla autora.
wsp. PCE

Czytaj również

#reklama
Czego ma uczyć polska szkoła? (#sonda)
Zaczął się nowy rok szkolny. W życie weszła reforma oświaty. Trwa spór o nową podstawę programową i godziny poszczególnych przedmiotów.
#RÓŻNE
1
Czesi świętują kolejową rocznicę
U naszych południowych sąsiadów, w partnerskim Trutnovie odbędzie się w weekend ciekawa impreza. W sobotę 9 września z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa będą przewozy pociągiem specjalnym.
#RÓŻNE
0
Historyczne znalezisko w Grzędach
Ciekawa pamiątka po dawnych mieszkańcach wsi pod Czarnym Borem.
#AKTUALNOŚCI
0
Na co do kina? (8-14 września)
Zapraszamy do naszego cotygodniowego poradnika kinomana. Kina w: Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Krzeszowie i Sokołowsku.
#KULTURA
0

Komentarze

PCE
2017-09-08 12:01
Ważna placówka w mieście i powiecie. Wielki wstyd że niedoinformowana rada miasta nie ujęła w planie rewitalizacji upadającej Kamiennej Góry tego obiektu. No cóż, taka to współpraca miasta z powiatem. To są fakty!

Dodaj komentarz

Komentarze są moderowane. Przed publikacją komentarz musi zostać zaakceptowany przez administratora.#reklama
#reklama
#reklama
#reklama